Lietošanas noteikumi

Sveicināti NordBlock Digitālajā Mārketinga aģentūras mājaslapā! Lūdzu, iepazīstieties ar mūsu Lietošanas Noteikumiem, kas regulē jūsu un mūsu attiecības, izmantojot mūsu pakalpojumus un mājaslapu.

Pirms turpināt lietot mūsu pakalpojumus un mājaslapu, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos Lietošanas Noteikumus, jo tie nosaka jūsu un mūsu tiesības un pienākumus.

  1. Ievads NordBlock.lv vietne un tās satur ir aizsargāti ar autortiesībām, un tos nevar izmantot bez atļaujas. Jums ir jāievēro visi attiecīgie likumi un noteikumi, izmantojot mūsu vietni un pakalpojumus.
  2. Pakalpojumi Mūsu vietne sniedz informāciju par mūsu digitālā mārketinga pakalpojumiem, kā arī satur citu saistīto informāciju. Mēs sniedzam pakalpojumus saskaņā ar atsevišķu līgumu starp NordBlock un klientu.
  3. Maksājumi Pakalpojumu cena ir noteikta atsevišķā līgumā, un tā var mainīties atkarībā no pakalpojumu apjoma. Maksājumi tiek veikti saskaņā ar līgumā norunāto maksājumu kārtību. NordBlock var pieprasīt priekšapmaksu par pakalpojumu sniegšanu.
  4. Atbildība un garantijas NordBlock neuzņemas atbildību par klienta biznesa vai mārketinga rezultātiem, kas iegūti, izmantojot mūsu pakalpojumus. Mēs nevaram garantēt, ka klienta mārketinga kampaņas būs veiksmīgas vai ka mūsu sniegtie pakalpojumi atbilst klienta prasībām.
  5. Konfidencialitāte un intelektuālā īpašuma tiesības NordBlock aizsargā klienta konfidencialitāti un neizpauž, neatklāj un nenodod trešajām personām klienta biznesa, tehniskās vai citās konfidenciālās informācijas, kas tika sniegta mums pakalpojumu sniegšanas laikā.
  6. Beigas NordBlock ir tiesīgs mainīt šos Lietošanas Noteikumus jebkurā laikā bez iepriekšējas brīdināšanas. Ja kāda noteikuma izmaiņa ir būtiska, mēs to paziņosim jums mūsu mājaslapā.Ja jums ir jautājumi par šiem Lietošanas Noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot vietnes kontaktinformāciju.

    Pēdējais atjauninājums: 2023. gada 9. marts.